if-else-switch

אני הולך לפתוח פה מהומת אלוהים.מריבות על code style היא תמיד עניין מלוכלך. לכולם יש דעות על הנושא הזה.והרבה שורות כבר נכתבו על רווחים מול טאבים, סוגריים באותה שורה או בשורה חדשה ועוד.אחד הנושאים שאוהבים לדון עליהם זה if-else-switch. המקור לדיון לפני כמה זמן ראיתי בטוויטר את הדוגמת קוד הבאה והכותב שאל מה הריפקטורינג המועדף […]

if-else-switch Read More »